جزوه آموزشی اصول طراحی آسانسور و پله در سازه

دانلود جزوه آموزشی اصول طراحی آسانسور و پله در سازه،
در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
پلکان
اجزای پلکان
ارتفاع پله
کف پله
کف پله تابع دو عامل است
عرض پله
پله‌های دو گردش و یک پاگرد
پله‌ های بدون پاگرد
پله گرد
چشم پله یا چاه پله
تعداد پله
پاگرد
نرده پله
طاق پله
شیب کف پله
اجزاء پله
کف پله
ارتفاع پله
پیشانی پله
گونه پله
عرض پله
لب پلـه
شیار کف پلـه
ردیف یا خیز پلکـان
خط مسیر پلـه
خط شـیب پله
زاویه شـیب پله
جم پله
طول پله
پاگرد
نرده پله
دست انداز پله
چشم پلـه
ابعاد استاندارد
حداکثر تعدادِ پله
ابعاد هر پله
قالب بندی راه پله
ضوابط آتش نشانی
نکات ایمنی
نکات اجرایی راه پله در ساختمان های اسکلت فلزی
اجرای میلگرد انتظار
تعداد ستون های لازم برای اجرای باکس راه پله
نکات مهم در اجرای تیر نیم طبقه راه پله
چکیده ضوابط راه پله و آسانسور
ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت
نحوه محاسبه مساحت نورگیرها
ضوابط پيش آمدگي هاي به گذر
پارکینگ
ابعاد راه پله و آسانسور
پاسیو یا نورگیر
منابع

دانلود جزوه آموزشی اصول طراحی آسانسور و پله در سازه، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه پلکان اجزای پلکان ارتفاع پله کف پله کف پله تابع دو عامل است عرض پله پله‌های دو گردش و یک پاگرد پله‌ های بدون پاگرد پله گرد چشم پله یا چاه پله تعد